Legacy
SPGR Fangst
Web

ForsideKontaktNyheterSPGR metode

Velkommen til min hjemmeside; www.EndreSjovold.no


Fra Skagen ... (i land etter en fantastisk seiltur i juni 2008 !; "Havet er alltid i endring; Havet er mitt element ! .........seiling er fantastisk !! ").

Jeg, Endre Sjøvold, ....

... er idag tilsatt ved institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. I flere tiår har jeg arbeidet med omstilling og strategiutvikling for internasjonale virksomheter og har i den forbindelsen jobbet med utvikling av både vestlige og asiatiske (Sør-Korea) lederteam siden tidlig åttitall. Gjennom systematiske studier av reelle team i mer enn tredve år har jeg sammen med ledende amerikanske og koreanske forskere også bidratt til ny teori (spinnteorien) innen smågruppeforskningen. Min formelle bakgrunn inkluderer både en Cand real og en PhD i organisasjonspsykologi. Jeg er også direktør for Master of Technology Management som er et samarbeid mellom NTNU, NHH, Mit, Standford, National University of Singapore og Chalmers.
Jeg kan nåes på ePost: endre@sjovold.no

Min erfaring spenner fra internasjonal konsulentvirksomhet med oppdrag for såvel store internasjonale organisasjoner som fra mindre norske bedrifter både innen privat og offentlig sektor. Selv om jeg alltid har hatt en fot i akademia var det først i 2001 jeg ble fulltids akademiker. Min doktorgrad fra 1995 fikk internasjonal annerkjennelse og jeg ble flere ganger kalt til USA for å dele mitt arbeid med R.F. Bales (Harvard) forskergruppe, spesielt vedrørende mine algoritmer for analyse av polarisering i team.
Min forskning ved NTNU har to hovedtråder: Omstilling av virksomheter og team- og gruppeprossesser. Disse to forskningstrådene henger tettere sammen enn man først skulle tro; Ingen omstilling og intet prosjekt har mulighet for suksess om ikke de mellommenneskelige prosessene ivaretaes på en god måte. Dessverre er det ofte et stort gap mellom praksis og det vi i dag vet skal til for å håndtere slike prosesser på en god måte. Min erfaring er at håndtering av teamprosesser er den desidert viktigste, men samtidig den mest oversette komponenten i endringsarbeid. Det er ikke uten grunn at det heteste ordet på nitti tallet, endringsledelse, idag nærmest er et ikke-ord og bare ett eksempel på konsepter som lovte mer enn de kunne holde:

Endringsledelse...

...var svaret på alle problemer som teknolidrevede endringer skapte. Edringsledelse endte opp som en systematisering av teknikker for utarbeidelse av kommunikasjonsplaner og håndtering av det som kalles endringsmotstand.
Hvorfor oppstår motstand mot endring?

SCRUM...

...var tilsvarende svar på manglende fleksibilitet i programutvikling som f.eks. fossefallmetodikken utgjorde. Korte iterasjoner med konkrete leveranser skulle sikre overensstemmelse i forventninger mellom utvikler og kunde.
Hvorfor blir det ofte kaos og ansvarsfraskrivning istedet?.

Lean production...

...var svaret på reduksjon av sløsing i industrien og ser ut som om den skal bli det i helsesektoren.
Hvorfor er det så få som lykkes?

Teamorganisering...

... var før finanskrisen svaret på "alle" organisatoriske problemer.
Hvorfor ser vi idag at strenge kontrollregimer og fast lederskap innføres istedet?Felles for alle disse eksemplene er at når troen på at konkrete "teknikker" er tilstrekkelig for suksess, går det galt. Det er alltid balansen mellom teknisk ferdighet og en genuin lyst og vilje til å jobbe sammen om å få det til som gir suksess. Teknikker er lett å lære! Det er de "myke" sidene som er utfordringen.
Vellykket endringeledelse, SCRUM, Lean produksjon og teamorganisering kjennetegnes ved at hovedvekten i implementeringen er lagt på de "myke" sidene. Når folk ser nytten og motivasjonen er på plass, lærer de seg raskt de teknikker som er nødvendige.
Jeg fikk såvidt tidlig, og kraftig, erfare dette at det førte til over 30 år med systematiske studier av hvordan relasjonskvalitet henger sammen med ytelse. Min forskning på team og gruppeprosesser strekker seg tilbake til tidlig på åtti-tallet. Jeg har bidratt både med ny teoribygging og tverrkulturelle studier, men alltid har den praktiske betydningen av funnene vært det viktigste. Etter alle disse årene mener jeg å vite noe om hva som virker og ikke.Noen betrakninger om teambygging publisert i MAGMA nr 1 2009

Artikkelen:
Før du vurderer teambygging
- myter og fakta om ledergrupper og effektivitet

kan leses her.


CV og publikasjonsliste for Endre Sjøvold

Min CV kan lastes ned her
En liste med utvalgte publikasjoner kan lastes ned her


Kontakt meg på...

ePost: endre(at)endresjovold.no eller
telefon: (+47) 41 300 300